Super Dare of 2021

Super Dare of 2021نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟