Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang iyong pipiliin?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang pipiliin mo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?