Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang kinakatakutan mo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong pipiliin?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang pipiliin mo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang paborito mong kulay?