Test Your Bond

Test Your Bond

Apa sing mbok wedeni?

Film apa sing mbok senengi?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing bakal mbok pilih?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Kewan apa sing pingin mbok openi?