Test Your Bond

Test Your Bond


Apa sing mbok wedeni?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Film apa sing mbok senengi?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing bakal mbok pilih?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Rasa senenganmu yaiku?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa panganan senenganmu?

Sing endi restoran senenganmu?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing bakal mbok pilih?