ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2020

ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2020


คุณอยากไปที่ไหนในช่วงวันหยุด?

คุณกลัวหมาหรือเปล่า?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

ปกติคุณใช้อะไรบ่อยที่สุด?

อะไรสำคัญต่อคุณมากที่สุด?

คุณดื่มอะไรบ่อยที่สุด?

คุณชอบช่วงเวลาไหนมากที่สุด?

คุณชอบสีไหนมากที่สุด?

คุณเกิดเดือนไหน?

คุณใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์หรือไอโฟน?