ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรกเลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

เลือกจุดหมาย:

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบทำอะไร?

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ: