ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

เลือกจุดหมาย:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบทำอะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ: