Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thânNgười biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Mức độ lười của bạn là?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Loài động vật mà bạn thích?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?