Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích sống như thế nào?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?