Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn thích xem…

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn sẽ chọn nơi nào?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích điều nào nhất?

Bạn sẽ chọn thứ gì?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn là _______.

Bạn sẽ thích xem…?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích để râu hay cạo râu?

Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn thích kiểu tóc nào?