Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Tháng sinh của bạn là gì?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Bạn có sợ chó không?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?