Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Loài động vật mà bạn thích?

Chọn một sự ưu tiên:

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Bạn thích ăn cái nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Một thứ mà bạn kém:

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Bạn thích ăn cái nào?

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Chọn một thức uống:

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn chọn hoạt động nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Chọn một địa điểm thiên nhiên: