Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Chọn một sự ưu tiên:

Một thứ mà bạn kém:

Chọn một thức uống:

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Bạn thích ăn cái nào?

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Bạn chọn hoạt động nào?