Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả

Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả


Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?