2020 Friendship Dare

2020 Friendship Dare


Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakaginagamit mo?