2021 Friendship Dare

2021 Friendship DareAno ang buwan ng iyong kaarawan?

Takot ka ba sa mga Aso?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?