Bạn Có Dám Hẹn Hò 2020

Bạn Có Dám Hẹn Hò 2020


Bạn thích nấu nướng hay ăn uống?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích làm gì khi đang rảnh rỗi?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Thể loại trò chơi mà bạn thích?

Bạn thích một Bữa họp mặt nho nhỏ hay một Bữa tiệc thật to?

Thể loại nhạc mà bạn thích?

Bạn thích tắm ở đâu hơn?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thường làm hành động nào hơn?

Phương tiện nào bạn sẽ chọn để đi lại hằng ngày?

Bạn thích đi du lịch xa bằng phương tiện nào?

Bạn thích sống ở chỗ nào hơn?

Bạn chọn Tiền Bạc hay Kiến Thức?

Bạn thích Sô-cô-la hay kem?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Ngày nào quan trọng với bạn hơn?

Bạn thích Nóng hay thích Lạnh?

Cái nào với bạn quan trọng hơn?

Bạn muốn ăn gì?

Bạn thích xem phim thông qua phương tiện gì?

Bạn thích cuộc sống như thế nào?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích ngủ hay mua sắm?